Ağbaba Mecliste Malatya'nın Sorunlarını Haykırdı!

Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili Veli Ağbaba meclis kürsüsünde Malatya'nın sorunlarını dile getirdiği konuşmasında adeta ateş püskürttü.Ağbaba ile AKP Elazığ Milletvekili arasında gerilim yaşanırken tartışma sonrası birleşime ara verildi.

editör
editör
10 Mayıs 2024 Cuma 14:48
Ağbaba Mecliste Malatya'nın Sorunlarını Haykırdı!

CHP Malatya Milletekili Veli Ağbaba Türkiye Büyük Millet Meclisinde söz alarak Malatya'nın ve Malatyalının sorun ve sıkıntılarını dile getiren bir konuşma gerçekleştirdi.

Ağbaba,depremin üzerinden 15 ay geçmesine rağmen yaraların sarılamadığına vurgu yaparak kura çekiminin 3. defada ertelendiğini ifade etti .

Rezerv alan hakkında da açıklama yapan Veli Ağbaba bu alanı Ankara üzerinden çizdikleri iddiasında bulundu.

Malatya Milletvekili Ağbaba Malatya Büyükşehir Belediyesi borç İddialarını da meclise taşıdı .

Konuşmasında TYP çalışanlarının kadro sorununa da yer veren Ağbaba Bu insanlar deprem zamanı aylardır hizmet etmelerine rağmen hala kadro alabilmiş değiller,asgari ücretle geçimini sürdürmeye çalışıyorlar dedi.

AKP Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı'nın kürsüye müdahele ederek; "Devletin bütün kurumları orda" Doğru konuşmuyorsun" sözleriyle tartışmanın dozu arttı.

İki vekilin tartışmasını başkan vekilleride durduramayınca meclis birleşimine ara verildi.

TBMM Genel Kurulunda konuşan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya'da deprem sonrası yaşanan sorunları dile getirirken, "Orada yaşıyoruz, doğru konuşacaksın.." diye laf atan AKP Elazığ Milletvekili Ejder Açikkapı ile kapıştı. Ağbaba, "Deprem döneminde birinizi yolda görmedim. Bir de utanmadan laf atyorsun şimdi bana. Utanmaz!" diyerek tepkisini dile getirdi.

Genel kurulda CHP-grubu adına söz alan Ağbabanın konuşması ve başta Elazığ milletvekili Açıkkapı olmak üzere laf atan muhalefet milletvekilleriyle yaşanan diyalog TBMM tutanaklarında şöyle yer aldı:

BİLİN Kİ BUNUN TAMAMI YALAN..

Buyurun Sayın Ağbaba. (CHP siralarından alkışlar)

CHP GRUBU ADINA VELİ AĞBABA (Malatya)⁃ Sayın Başkan, değerli milletvekilleri hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Ben önce Malatya ve deprem bölgesiyle ilgili TYP çalışanlarıyla ilgili birkaç söz söylemek istiyorum. Bu insanlar depremin en yoğun günlerinde çadırlarda, konteynerlerde çeşitli hizmetler verdiler ancak hâlâ kadro alabilmiş değiller, asgari
ücretle geçimini sürdürmeye çalışıyorlar. Toplam 58 bin insan var, bunun 6.686'si Malatya'da çalışıyor, maalesef, bunlarla ilgili aylardan beri bir kadro bekliyorlar, kadro verilmediği gibi 22 Mayısta da işlerinin sonlandırılacağı söyleniyor; bu insanlar bu iş bittikten sonra başka işle çalışamıyorlar. TYP'nin Türkiyenin gündemine gelmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz çünkü bu insanların emekleri çok, bu insanlar asgari ücretle çalışıyorlar ve maalesef, hâlâ bunlarla ilgili bir gelişme yok, bunu dikkatlerinize sunmak istiyorum.

Yine, değerli arkadaşlar, biliyorsunuz, ben deprem bölgesi milletvekiliyim. Maalesef, 6 Şubat büyük depreminden on beş ay geçti, on beş aydır depremin yaralarını maalesef sarabilmiş değiliz hatta hiç mesafe katedebilmiş değiliz. Malatya'da hâlâ binalar yapılabilmiş değil. Bakın, değerli arkadaşlar, Çevre Bakanı "Her ay evleri teslim etmeye devam edeceğiz." diyor; 3'üncü kura çekilmedi bile. 103 bin ev yapilması planlanan Malatya'da 7 bin ev teslim edilmiş, AKP'nin Malatya'da konut başarısı yüzde 7 seviyesinde; her 100 kişiden 93'ü hâlâ ev beklemeye devam ediyor. Bu teslim edilen konutlarla ilgili iş de felaket. Kurada evleri çikan depremzedeler maalesef evlerine yerleşemiyor, altyapı sorunu devam eden TOKi konutlarında oturmak zaten mucize. Konut yapılmış altyapı yok, çocuk parkı yok, camisi yok, kültür merkezi yok, sağlık ocağı, yok, yok, yok. Dört duvar teslim edilmiş, maalesef hâlâ insanlar o evlerde, oturulamıyor. Eğer televizyonlarda o kura çekimini izliyorsanız bilin ki bunun tamamı yalan, hiç kimse evinde oturabiliyor değil.

Bir başka..

MALATYAYI GEL GÖR, NASIL REZİL BİR YÖNETİM GÖSTERDİĞİNİZİ GÖRESİNİZ

LEYLA ŞAHİN USTA (Ankara) - Yalan diyemezsin, hepsi doğru.

VELİ AĞBABA (Devamla) - Keşke gelsen, bir deprem bölgesini görsen de insanların bir yüzüne baksan. (CHP siralarından alkışlar) Gel, Malatyayı gel bir gör, nasıl bir rezil yönetim gösterdiğinizi göresiniz. Bakın, bir örnek vereceğim size değerli arkadaşlar.

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ) - Orada yaşıyoruz, doğru konuşacaksın.

VELİ AĞBABA (Devamla) - Arada uğra, arada sen de uğra.

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ) - Ben hep oradayım

VELİ AĞBABA (Devamla) - Arada bir deprem bölgesini gelin görün

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ) - Hep oradayım.

VELİ AĞBABA (Devamla) - Ayağınız bir çamura bassın da vekil olduğunuzu anlayayım ben size

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ) - Hep oradayız, hep oradayız.

VELİ AĞBABA (Devamla) - Selam verdiğiniz yok, selam! (CHP sıralarından alkışlar)

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ) - Burada yalanlarınızla millete..

BİR DE UTANMADAN LAF ATIYORSUN!

VELİ AĞBABA (Devamla) - Deprem döneminde birinizi yolda görmedim. Bir de utanmadan laf atıyorsun şimdi bana. Utanmaz! (CHP siralarından alkışlar)

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ) - Yalan konuşuyorsun sen!

VELİ AĞBABA (Devamla) - Bakın, ben depremi anlatıyorum. Vicdansızlar! Ben Malatya'nın yaşadığı sorunları anlatıyorum.

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ) - Yalan konuşuyorsun, yalan!

VELİ AĞBABA (Devamla)- Yalansa gel Malatya'ya, çık sokağa!

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ) - Ben her gün oralardayım, hep oralardayım

ON BEŞ AYDIR PLAN YAPIYORLAR, CAMi YOK CAMi!

VELİ AĞBABA (Devamla) - Bakın, değerli arkadaşlar, geçtiğimiz günlerde Bakan geldi, plan üzerinde çalışıyorlar. Malatya'nın merkezinde 2 cami var, biri Teze Cami, biri Söğütlü Cami. Bakan bakıyor, on beş aydır plan yapıyorlar, bakıyorlar cami yok, cami Nerede? Onların da haberi yok. Ya, vicdansızlar, gezdiler, gezdiler, camiye yer beğenmeye çalışıyorlar. Bakın, burada uyarıyorum: Kimi siyasiler, kimi güçlüler, AKP yakınlarının rezerv alanında evleri yıkılmıyor. Onları rezil
edeceğim, rezil edeceğim! Onları uyarıyorum: Bir tane fakir fukaraya haksızlık yapılırsa bilin ki Veli Ağbaba Cumhuriyet Halk Partisi olarak onun yanında olacak. (CHP sıralarından alkışlar) Sizin gibi tuzu kuruların, milletvekillerinin, zenginlerin yanında olmayacak. Cami ne oldu, biliyor musunuz: Söğütlü Cami yok. On beş ay sonra ortada plan diye bir şey olmadığı ortaya çıktı maalesef. Şu yönetimin hâline bakın. Değerli arkadaşlar, bir rezerv alan var, rezerv alan 15 beş ay geçmiş, rezerv alanı Ankara'da çiziyorlar; Malatyalı mimarın haberi yok, mühendisin haberi yok, belediyenin haberi yok, belediye meclisinin haberi yok. Rezerv alanın da ne olacağı belli değil.

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ) - Doğru konuşmuyorsun! Doğru konuşmuyorsun!

Çevre ve Şehircilik..

FAKİR FUKARANIN SAĞLAM İŞ YERİ YIKILIYOR..

VELİ AĞBABA (Devamla) - Siyasetçilerin sağlam iş yeri yıkılmıyor, fakir fukaranın sağlam iş yeri yıkılıyor. Bu da sizin yarattığınız bir düzen. Sizin yakanızdan tutacağım.

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ) - Devletin bütün kurumları orada!

VELİ AĞBABA (Devamla) - Gel, biraz utanman varsa...

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ) - Sen utanmazsın utanmaz!

VELİ AĞBABA (Devamla) - Biraz utanman varsa gel, Malatya'ya gidelim, Malatya'ya; hodri meydan, hodri meydan! (CHP sıralarından alkışlar) Gel, Malatyaya gidelim,

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ) - Utanmaz olan sensin! Yalanlarınla insanları... Utanmazlık..

VELİ AĞBABA (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bir halt yaptıkları yok ancak beni yalanlıyorlar, beni yalanlıyorlar.

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ) - Devletin kurumları orada!

VELİ AĞBABA (Devamla) - Malatya yıkılmış, yerle bir olmuş, bir ilçesi yok. Bir halt yaptığın yok! Laf atmaktan başka bir halt yaptığın yok!

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ) - Devletin kurumları orada! Doğru konuşacaksın!

VELİ AĞBABA (Devamla) - Anca milletvekillerinin... Zenginlere yandaşlık yap anca onların...

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ) - Doğru konuşacaksın, yalan konuşmayacaksın! Devletin kurumları orada!

BAŞKAN - Sayın Ağbaba, Genel Kurula lütfen...

MALATYA DİNLİYOR BENİ, MALATYA

VELİ AĞBABA (Devamla) - Ben doğruları söylüyorum; Malatya dinliyor beni, Malatya dinliyor beni.

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ) - İftira atıyorsun!

VELİ AĞBABA (Devamla) - Bak, yeniden dönüşüm var, yeniden dönüşüm. Ne oldu biliyor musunuz yeniden dönüşümde?

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ) - iftira atıyorsun sen!

VELİ AĞBABA (Devamla) - Atılan bir adım yok, atılan bir adım yok.

LEYLA ŞAHİN USTA (Ankara) - Bu nasıl bir dildir ya!

VELİ AĞBABA (Devamla) - Başka? Bir de beylerin başkanları birbirlerine laf atıyorlar.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

VELİ AĞBABA (Devamla) - Pardon Başkanım.

LEYLA ŞAHİN USTA (Ankara) - Sayın Başkan, temiz dille konuşmaya..

EJDER AÇIKKAPI (Elâziğ)- Temiz dil yok

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ)- Temiz dil yok bunlarda ya! Bunlarda temiz dil var mı!

BAŞKAN- Tamamlayın Sayın Ağbaba.

KİM YALAN BİLMİYORUZ!.

VELİ AĞBABA (Devamla)- Yeni seçilen başkanın biri diyor ki: "17 milyar borcum var." Öbürü diyor ki: "3,5 milyar borcum var." Hele hele! Kim yalan bilmiyoruz. Hele hele!

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ)- İşin gücün devletin kurumlarını yok saymak!

VELİ AĞBABA (Devamla)- Bunlar propaganda yapryordu, bu yalancılar var ya..

AYHAN SALMAN (Bursa)- Sensin yalancı!

BAŞKAN- Sayın Ağbaba, lütfen Genel Kurula hitap edin.

VELİ AĞBABA (Devamla)- "Veli Ağbaba gelince, Belediye Başkanı olunca belediyenin işçilerinin ekmeğiyle oynayacak, bürokratları değiştirecek." Yahu, sanki Yunanistan'dan almışlar gibi belediyeyi, belediyedeki personeli darmadağın ettiler,
ne daire başkanı kaldı ne çalışan kaldı; çayciya karışıyor, çaycrya! Bunların seçtiği yönetim çaycryı değiştiriyor. Utanmadanbir de konuşuyor!

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ)- Utanmaz olan sensin! Bak, utanmaz olan sensin! Terbiyeli konuş! Utanmaz herif!

MALATYA MİLLETVEKİLLERİN GELSİN, SEN ANLAMAZSIN.

VELİ AĞBABA (Devamla)- Bir başka şey, Malatya Adliyesi 8 yerde hizmet vermeye devam ediyor, hâlâ adliye binamız yapılabilmiş değil. Sen okumaya devam et, sen gel, Malatya milletvekillerin gelsin, sen anlamazsın.

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ)- Ben Elâzığ Miletvekiliyim..

VELİ AĞBABA (Devamla)- Sen anlamazsın, sen bilmezsin o işleri.

BAŞKAN- Sayın Ağbaba, lütfen, Genel Kurula hitap edin.

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ)- Malatya'yı senden iyi bilirim.

VELİ AĞBABA (Devamla)- Sen bilmezsin, bir halt bildiğin yok!

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ)- Sen hiçbir şey bilmiyorsun!

VELİ AĞBABA (Devamla)- Elâzığ'ı bilmiyorsun sen!

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ)- Sen hiçbir şey bilmiyorsun!

VELİ AĞBABA (Devamla)- Bir bildiğin yok!

BAŞKAN- Sayın Ağbaba, lütfen, Genel Kurula hitap edin.

EJDER ACIKKAPI (Elazığ)- Hiçbir şey

VELİ AĞBABA (Devamla)- Bir bildiğin yok!

BAŞKAN- Sayın Ağbaba... Sayın Ağbaba, lütfen, Genel Kurula hitap edin,

VELİ AĞBABA (Devamla)- Bir şey bildiğin yok! Laf atmaktan başka bir şey bildiğin yok.

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ)- İşin gücün devletin kurumlarını yok saymak senin!

VELİ AĞBABA (Devamla)- Ancak zenginlere..

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

VELİ AĞBABA (Devamla)- Başkanım.

ANCAK ZENGİNLERE $EY YAPARSIN..

BAŞKAN- Selamlayın lütfen.

VELİ AĞBABA (Devamla)- Ancak zenginlere şey yaparsın

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ)- Kaç defa selamlayacak?

VELİ AĞBABA (Devamla)- Bak, şuraya bak da bir utan, utanman varsa!

 EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ)- Utanmaz olan sensin! Bak, utanmaz olan sensin! Doğru konuş!

VELİ AĞBABA (Devamla)- Ne diyor? "Kamuda mülakatı kaldıracağım." diyor.

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ)- Utanmaz herif!

VELİ AĞBABA (Devamla)- Bak, bak "Mülakatı kaldıracağım." diyor. Şimdi ne oldu? Şimdi ne oldu utanmazlar?

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ)- Utanmaz olan sensin, sen!

VELİ AĞBABA (Devamla)- Bana laf atan utanmazlar..

BAŞKAN- Sayın Ağbaba, lütfen, temiz bir dille konuşun

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ)- Sen utanmaz bir adamsın!

VELİ AĞBABA (Devamla)- Bak, kardeş

BAŞKAN- Sayın Ağbaba, lütfen... Sizi temiz bir dile davet ediyorum

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ)- Utanmaz olan sensin!

VELİ AĞBABA (Devamla)- Bak, kardeş, Veli Ağbaba'yı var ya, Veli Ağbabayı laf atmakla susturamazsınız.

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ)- Adam gibi konuşacaksın!

İNÖNÜ'NÜN, ÖZALIN, HAMİDO'NUN HEMŞEHRİSİ BEN KORKAR MIYIM SİZDEN?

VELİ AĞBABA (Devamla)- Veli Ağbaba kim biliyor musun?

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ)- Kim olursan ol! Kim olursan ol!

VELİ AĞBABA (Devamla)- ismet inönünün hemşehrisi, Turgut Özal'ın hemşehrisi, Hamidonun hemşehrisi; ben korkar mıyım sizden? (CHP sıralarından alkışlar) Beni laf atarak susturacak mısın sen?

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ)- Ya, ben senden korkar mıyım ya! Ben senden korkar myım Veli Ağbaba! Sen kimsin ki yani!

VELİ AĞBABA (Malatya)- Çıktığınız, yaptığınız bütün rezillikleri ortaya koymaya devam edeceğiz.

BAŞKAN- Sayın Ağbaba, Genel Kurula hitap edin lütfen

VELİ AĞBABA (Devamla)- Ben senin gibi bazı rantçıların vekili değilim, ben halkın vekiliyim, ben fakir fukaranın vekiliyim.

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ)- Rantçı olan sensin! Kendine iyi bakacaksın!

BAŞKAN - Sayın Ağbaba, lütfen, Genel Kurula hitap edelim.

VELİ AĞBABA (Devamla)- Ben senin gibi zenginlerin yandaşı değilim, onlara peçetecilik yapmıyorum

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ)- Rantçı olanın babası sensin!

VELİ AĞBABA (Devamla) - Utanmazlar. Malatya'yı deprem yerle bir etmiş, utanmadan laf atryorsun bana (CHP sıralarından alkışlar)

İBRAHÍM YURDUNUSEVEN (Afyon)- Senin işine gelmiyor!

VELİ AĞBABA (Devamla)- Utan!

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ)- Utan, sen utan!

İBRAHİM YURDUNUSEVEN (Afyon)- Teröristten haber ver, teröristten!

VELİ AĞBABA (Malatya)- Utan!

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ)- Sen utanacaksın!

VELİ AĞBABA (Malatya)- Utan! Tuzu kuru!

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ)- Sen devletin kurumlarını yok sayacaksın! Utanmazlık yapıyorsun!

İBRAHiM YURDUNUSEVEN (Afyonkarahisar)⁃ Teröristi nasıl çıkardın Meclise?

VELİ AĞBABA (Malatya)- Tuzu kuru!

İBRAHIM YURDUNUSEVEN- (Afyonkarahisar) Hâlâ duymuyor!

VELİ AĞBABA (Malatya)- Lafın varsa çık meydana!

İBRAHİM YURDUNUSEVEN (Afyonkarahisar)- Sen çık hadi!

VELİ AĞBABA (Malatya) - Lafın varsa çık!

İBRAHİM YURDUNUSEVEN (Afyonkarahisar)⁃ Söyleyemiyorsun, cevap da veremiyorsun!

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ) - işin gücün şov yapmak, gösteri yapmak!.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner84

banner86